Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik natuurlijke producten

Hoeveel joy ze ook kunnen brengen, edelstenen, mineralen en aromatherapeuthische producten zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunst. 

Ook natuurlijke producten kunnen reacties uitlokken. Let bij het gebruik van bijv. etherische olie altijd op eventuele contra-indicaties en neem de juiste dosering in acht.
Luister naar je lichaam en neem bij serieuze klachten altijd contact op met je huisarts of therapeut.

Auteursrechten & intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website ligt bij Blue Joy (onderdeel van BrightLight-Bridge) of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Blue Joy (onderdeel van BrightLight-Bridge). Vermenigvuldiging van tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website, in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BrightLight-Bridge.